اخبار

  • اطلاعیه
    کلاس های کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی روز چهارشنبه مورخ ۰۷/۰۷/۹۵ به صورت ۲ جلسه ای برگزار می گردد.
  • ازدواج دانشجویی
    آغاز ثبت نام بیستمین مراسم ازدواج دانشجویی از تاریخ ۹۵/۰۶/۲۲ لغایت ۹۵/۰۷/۳۰ ۱- مراجعه به سایت ezdevaj.nahad.ir ۲- تاریخ عقد از ۹۵/۰۷/۰۱ ....
  • اطلاعیه آموزشی
    ضمن تبریک به مناسبت پذیرفته شدگان جدید نیمسال ۹۶-۹۵ در این واحد دانشگاهی، کلاسها در روزهای جمعه برگزار می گردد.لذا در صورت تمایل هر چه ....

اطلاعیه ها