اخبار

  • اطلاعیهاطلاعیه مهم
    دانشگاه آزاد اسلامی واحد فراهان در مرحله تکمیل ظرفیت مقطع کارشناسی ارشد در رشته های مدیریت اجرایی و حقوق جزا و جرم شناسی در نیمسال دوم ….
  • اطلاعیهاطلاعیه مهم
    به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند با توجه به معوقه شدن برخی امتحانات ،زمان ثبت نام از روز دوشنبه مورخ۹۵/۱۱/۱۴ لغایت شنبه مورخ ۹۵/۱۱/۰۹ ….
  • اطلاعیهاطلاعیه مهم آموزشی
    به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند تاریخ برگزاری امتحانات روزهای دو شنبه،سه شنبه و چهارشنبه مورخ ۲۰،۲۱،۲۲ دیماه که به دلیل ارتحال حضرت ….

اطلاعیه ها