اخبار

  • اطلاعیهاطلاعیه
    دانشجویان گرامی با عنایت به انعقاد تفاهم نامه های همکاری با بانک قرض الحسنه مهر ایران و بانک قرض الحسنه رسالت جهت درخواست تسهیلات ….
  • اطلاعیهاطلاعیه کارشناسی ارشد
    قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد آخرین فرصت تحویل فرم های درخواست دفاع در ترم ۲-۹۸-۹۷ تا یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ و آخرین فرصت دفاع تا ….
  • اطلاعیهاطلاعیه
    قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد آخرین فرصت تحویل فرم های درخواست دفاع در ترم ۲-۹۸-۹۷ تا پنجشنبه مورخ ۹۸/۰۶/۱۴ و آخرین فرصت دفاع تا ….

اطلاعیه ها