اخبار

  • 57839730سردار سلیمانی آسمانی شد
    ….
  • اطلاعیهاطلاعیه آموزش
    قابل توجه دانشجویان محترم کلیه امتحانات روز دوشنبه مورخ ۹۸/۱۰/۱۶ لغو و مطابق با همان زمانبندی ساعت اعلام شده در روز بعد از پایان ….
  • اطلاعیهآخرین مهلت دفاع
    آخرین تاریخ برگزاری جلسه دفاعیه در نیمسال ۱-۹۹-۹۸ تا روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۰ و آخرین مهلت تحویل فرم های درخواست دفاع به امور ….

اطلاعیه ها