اخبار

  • اطلاعیهاطلاعیه پایان نامه
    به اطلاع دانشجویان محترم کارشناسی ارشد می رساند جهت شروع و انجام مراحل پایان نامه لازم است به سامانه پژوهشیار به آدرس زیر مراجعه و ثبت ….
  • Guide-to-entering-the-free-university-virtual-education-systemاطلاعیه مهم امتحانات دانشگاه آزاد اسلامی واحد فراهان
    اطلاعیه مهم دانشگاه آزاد اسلامی واحد فراهان بر اساس بخشنامه دانشگاه آزاد اسلامی استان مرکزی و دستورالعمل کمیته استانی مقابله با کرونا ….
  • اطلاعیهاطلاعیه مهم امتحانات
    بر اساس تصمیم دبیر محترم هیات امناء دانشگاه آزاد اسلامی استان مرکزی جناب آقای دکتر کلانتری ، کلیه امتحانات نیم سال دوم ۹۹-۹۸ در هفته ….

اطلاعیه ها