اخبار

  • اطلاعیهاطلاعیه
    قابل توجه دانشجویان گرامی مشمول بخشنامه تخفیف شهریه جهت ثبت درخواست و کسب اطلاعات بیشتر به دفتر امور دانشجویی مراجعه فرمایید. مهلت ….
  • اطلاعیهاطلاعیه
    اطلاعیه مهم دفتر ارتباط با صنعت به اطلاع کلیه دانشجویانی که در نیمسال۱-۹۸-۹۷ واحد کارآموزی را انتخاب نموده اند می رساند، آخرین مهلت ….
  • اطلاعیهقابل توجه دانشجویان محترم متقاضی تخفیف شهریه
    قابل توجه دانشجویان محترم متقاضی تخفیف شهریه لازم است جهت دریافت تخفیف مربوطه از تاریخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۵ تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۱۵ به دفتر امور ….

اطلاعیه ها