تماس با دانشگاه


دانشگاه آزاد اسلامی واحد فراهان
آدرس: ایران – اراك – فرمهین – بلوار دانشگاه – صندوق پستی ۳۹۵۳۱

e-mail info@iau-farahan.ac.ir
تلفن ۳۳۷۲۲۱۱۶ ۰۸۶
فكس ۳۳۷۲۲۵۱۹ ۰۸۶
تلفن گویا: ۰۸۶۳۳۷۲۳۹۵۹ ۰۸۶۳۳۷۲۲۵۱۸ ۰۸۶۳۳۷۲۲۱۱۶ ۰۸۶۳۳۷۲۳۹۵۸

 

تلفنهای داخلی

نام دفترواحد سازمانیداخلیخط مستقیم
حوزه ریاست
دفتر ریاست2102-2103
دفتر حراست2104-
دفتر روابط عمومی2105-
دفتر رئیس فرهنگ اسلامی211108633722360
دفتر کانون قرآن و عترت خواهران2110
حوزه اداری و مالی
رئیس امور مالی2123
صندوق رفاه دانشجویی2138
حوزه معاونت آموزشی
معاون آموزشی2156
دفتر معاون آموزشی2162
دفتر رئیس اداره آموزش215708633722518
مرکز رایانه2192
گروه میکروبیولوژی2186
گروه حسابداری2173
گروه پتروشیمی2218
گروه حقوق2172
گروه مکانیک خودرو و الکتروتکنیک و عمران2174
دفتر هماهنگی2163-2164
حوزه معاونت دانشجویی
دفتر معاون دانشجویی214808633722308
دفتر رئیس امور دانشجویی2158
اداره فارغ التحصیلان2185
خوابگاه2230
حوزه معاونت پژوهشی
دفتر معاون پژوهشی2150
مرکز IT2152