اطلاعیه

اخبار دانشگاه / اطلاعیه ها

اطلاعیه گروه حقوق

فروردین ۲۱, ۱۳۹۶ در ۹:۲۶ ق.ظ

برنامه تشکیل کلاس های دکتر سلمان در روز چهارشنبه مورخ۱۳۹۶/۰۱/۲۳

 

-حقوق اسلامی تطبیقی(کارشناسی ارشد جزا و جرم شناسی) ۹:۳۰-۸:۰۰

-حقوق اسلامی تطبیقی(کارشناسی ارشد جزا و جرم شناسی) ۱۱:۱۰-۹:۴۰

-قواغد فقه ۱ (کارشناسی حقوق) ۱۲:۴۵-۱۱:۲۰

-حقوق اسلامی تطبیقی(کارشناسی ارشد جزا و جرم شناسی) ۱۴:۳۰-۱۳:۰۰

-قواعد فقه ۱ (کارشناسی حقوق) ۱۶:۱۰-۱۴:۴۰

-متون فقه ۳ (کارشناسی حقوق) ۱۷:۴۵-۱۶:۱۵

-قواعد فقه ۱ (کارشناسی حقوق) ۱۹:۱۵-۱۷:۴۵

امکان ارسال دیدگاه برای این مطلب وحود ندارد