اطلاعیه

اخبار دانشگاه / اطلاعیه ها

اطلاعیه گروه حقوق

فروردین ۲۸, ۱۳۹۶ در ۳:۱۳ ب.ظ

برنامه تشکیل کلاس های دکتر سلمان در روزهای چهار شنبه در تاریخ های ۶و ۲۰اردیبهشت ماه و ۳خرداد

-حقوق اسلامی تطبیقی(کارشناسی ارشد جزا و جرم شناسی۹:۳۰-۸

-حقوق اسلامی تطبیقی(کارشناسی ارشد جزا و جرم شناسی۱۱:۱۰-۹:۴۰

-حقوق اسلامی تطبیقی(کارشناسی ارشد جزا و جرم شناسی۱۲:۴۵-۱۱:۲۰

-قواعد فقه۱ کارشناسی حقوق ۱۴:۳۰-۱۳

-قواعد فقه۱ کارشناسی حقوق ۱۶:۱۰-۱۴:۴۰

-متون فقه ۳ کارشناسی حقوق ۱۷:۴۰-۱۶:۱۵

-قواعد فقه۱ کارشناسی حقوق ۱۹:۱۵-۱۷:۴۵

 

 

امکان ارسال دیدگاه برای این مطلب وحود ندارد