اطلاعیه

اخبار دانشگاه / اطلاعیه ها / معاونت پژوهشی

اطلاعیه مهم

شهریور ۲, ۱۳۹۶ در ۹:۱۴ ق.ظ

نتيجه بررسي پروپوزالهاي دانشجويان كارشناسي ارشد

جلسه ۶۹ شوراي پژوهشي واحد فراهان (مورخ ۳۱/۰۳/۱۳۹۶)

رديف نام ونام خانوادگي رشته تحصيلي نتيجه بررسي
۱ نادر حيدري نيا مهندسي شيمي تأييد شد
۲ مهدي خيشه عمران تأييد شد
۳ پژمان شرفي عمران تأييد شد
۴ علي يزداني پور مديريت اجرايي تأييد شد
۵ طاهره عباسي حقوق تأييد شد
۶ محمد شاه نظري حقوق تأييد شد
۷ عبدالله مير فردي حقوق تأييد شد
۸ فرنوش طيبي ميكروبيولوژي تأييد شد
۹ علي نوري علويجه حسابداري تائيد نشد
۱۰ مصطفي عليزاده مديريت اجرايي تائيد نشد

 

جلسه ۷۱ شوراي پژوهشي (مورخ ۱۲/۰۵/۱۳۹۶)

رديف نام ونام خانوادگي رشته تحصيلي نتيجه بررسي
۱ احمد تركاشوند حقوق تأييد شد
۲ محمد حسن مرادي مديريت اجرايي تأييد شد
۳ شهلا اكبري مديريت اجرايي تأييد شد به شرط انجام اصلاحات
۴ مهدي مرادي مديريت اجرايي تأييد شد
۵ سيد محمد موسوي تبار شيمي تأييد شد
۶ بيژن محمديان مديريت اجرايي تائيد نشد

جلسه ۷۰ شوراي پژوهشي (مورخ ۲۷/۰۴/۱۳۹۶)

رديف نام ونام خانوادگي رشته تحصيلي نتيجه بررسي
۱ عباس مختاري حقوق تأييد شد
۲ اباذر شكري حقوق تأييد شد
۳ احسان جمشيدي عمران تأييد شد
۴ محمد نيما حامي فرد حسابداري تأييد شد
۵ علي نوري علويجه حسابداري تأييد شد
۶ احمد تركاشوند حقوق تائيد نشد

امکان ارسال دیدگاه برای این مطلب وحود ندارد