اطلاعیه

اخبار دانشگاه / اطلاعیه ها

نتيجه بررسي پروپوزالهاي دانشجويان كارشناسي ارشد

آبان ۱۴, ۱۳۹۶ در ۲:۳۰ ب.ظ

نتيجه بررسي پروپوزالهاي دانشجويان كارشناسي ارشد

جلسه ۷۵ شوراي پژوهشي (مورخ ۲۷/۰۷/۱۳۹۶)

رديف نام ونام خانوادگي رشته تحصيلي نتيجه بررسي ملاحظات
۱ پيشينه پژوهش محمد بهروزي مديريت اجرائي تأييد شد
۲ سارا عباسعلي زاده مديريت اجرائي تأييد شد
۳ مهدي مرادي مديريت اجرائي تأييد شد
۴ شهناز حسيني خواه حقوق تأييد شد
۵ خداداد محمدي حقوق تأييد شد
۶ علي صميمي حقوق تأييد شد فرم تفاهمنامه استاد راهنما تكميل و امضاء از استاد راهنما
۷ پيشينه پژوهش حسين قربانعلي حقوق تأييد شد
۸ بيژن نوروزي مهندسي شيمي تأييد شد
۹ عليرضا هاشمي مهندسي شيمي تأييد شد
۱۰ مرتضي ميرزائي مهندسي شيمي تأييد شد
۱۱ محمد خسروي مهندسي شيمي تأييد شد
۱۲ امير حسين محمودي مهندسي شيمي تأييد شد
۱۳ عليرضا ملكي مهندسي شيمي تأييد شد
۱۴ امين اكرمي مهندسي شيمي تأييد شد
۱۵ پيشينه پژوهش عليرضا واشقاني فراهاني حسابداري تأييد شد
۱۶ امير نجف پور عمران تأييد شد
۱۷ فرهاد فكوري مهندسي شيمي تأييد نشد
۱۸ محمود کمال آبادی فراهانی حسابداری تأييد شد ایراد موضوعی

امکان ارسال دیدگاه برای این مطلب وحود ندارد