اطلاعیه

اخبار دانشگاه / اطلاعیه ها

نتيجه بررسي پروپوزالهاي دانشجويان كارشناسي ارشد

آذر ۲۲, ۱۳۹۶ در ۲:۵۸ ب.ظ

 

نتيجه بررسي پروپوزالهاي دانشجويان كارشناسي ارشد

 

جلسه ۷۶ شوراي پژوهشي

رديف نام ونام خانوادگي رشته تحصيلي نتيجه بررسي ملاحظات
۱ محمد غلامي عمران تأييد شد
۲ محمد بيت لفطه حقوق تأييد شد
۳ مهري محمد حسيني حقوق تأييد شد
۴ عباس زريني شيمي تأييد شد
۵ شيما فيروزه شيمي تأييد شد
۶ احمد عليرضايي شيمي تأييد شد  

 

۷ وحيد خانلو مديريت اجرايي تأييد شد
۸ اسدالله تلخابي مديريت اجرايي تأييد شد
۹ احمد پناهي مديريت اجرايي تأييد شد
۱۰ علي مهرابي مديريت اجرايي تأييد شد
۱۱ اصغر جهانيان مديريت اجرايي تأييد شد
۱۲ علي رضايي مديريت اجرايي تأييد شد
۱۳ سعيد كامراني مديريت اجرايي تأييد شد
۱۴ محمد صادق ساده وند مديريت اجرايي تأييد شد
۱۵ سيد مهدي سيد زادگان مديريت اجرايي تأييد شد
۱۶ شهربانو نعيمي مديريت اجرايي تأييد شد
۱۷ علي سعدي مديريت اجرايي تأييد شد
۱۸ محمد رحيمي مديريت اجرايي تأييد شد
۱۹ محمدرضا ابوطالبي حسابداري تأييد نشد

امکان ارسال دیدگاه برای این مطلب وحود ندارد