اطلاعیه

اخبار دانشگاه / اطلاعیه ها

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد

بهمن ۴, ۱۳۹۶ در ۱۰:۰۳ ق.ظ

دانشجویان کارشناسی ارشد توجه فرماییدرعایت موارد ذیل الزامی می باشد:

۱-ارسال چکیده فارسی و انگلیسی پایان نامه به صورت فایل Wordبه ایمیل f.payannameh@yahoo.com، قبل از دفاع

۲-ارسال فایل Word و PDFپایان نامه به f.payannameh@yahoo.comجهت بررسی و تایید نهایی، بعد از دفاع

۳-دریافت فرمهای تایید صحافی،تحویل نسخه های پایان نامه و تعهد انصراف ازمقاله (درصورت نداشتن مقاله)از سایت دانشگاه و تحویل به امور پایان نامه درهنگام فارغ التحصیلی

۴-تحویل یک جلد صحافی به کتابخانه در هنگام فارغ التحصیلی

۵-تحویل ۲ عدد CD لیبل دار (طرح لیبل همانند صفحه عنوان فارسی) حاوی فایل Word و PDFپایان نامه به کتابخانه و امور پایان نامه

امکان ارسال دیدگاه برای این مطلب وحود ندارد