اطلاعیه

اخبار دانشگاه / اطلاعیه ها

اطلاعیه کارشناسی ارشد

بهمن ۲۵, ۱۳۹۶ در ۱۱:۴۲ ق.ظ

 

نتيجه بررسي پروپوزالهاي دانشجويان كارشناسي ارشد

 

جلسه ۷۸ شوراي پژوهشي (مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۹۶)

رديف نام ونام خانوادگي رشته تحصيلي نتيجه بررسي ملاحظات
۱ قاسم نامجومطلق مدیریت آموزشی تائید شد  
۲ لیلا رحیمی مدیریت آموزشی تائید شد  
۳ محمدحسن شتریه فراهانی مدیریت آموزشی تائید شد  
۴ مینا مجرد مدیریت آموزشی تائید شد  
۵ علیرضا فضلی مدیریت آموزشی تائید شد  
۶ راویه شریفی بی بالان مدیریت آموزشی تائید شد  

 

۷ میلاد اسلامی مدیریت آموزشی تائید شد  
۸ مراد شجاعی مدیریت اجرایی تائید شد  
۹ علی زمانیان مدیریت اجرایی تائید شد  
۱۰ مجتبی مرادی مدیریت اجرایی تائید شد  
۱۱ علی مالکی نژاد مدیریت اجرایی تائید شد  
۱۲ مهدی قاسمی مدیریت اجرایی تائید شد  
۱۳ علی بداوی مدیریت اجرایی تائید شد  
۱۴ نادر هوشنگی مدیریت اجرایی تائید شد  
۱۵ سعید عالی وند مدیریت اجرایی تائید شد  
۱۶ محمد فضل اللهی مشهدی مدیریت اجرایی تائید شد  
۱۷ حمید اکبری مدیریت اجرایی تائید شد  
۱۸ سیامک روحی حقوق تائید شد  
۱۹ حسین قربانعلی حقوق تائید شد  

 

۲۰ آرزو دارایی حسابداری تائید شد  
۲۱ ابراهیم قلی پور حسابداری تائید شد  
۲۲ علیرضا واشقانی فراهانی حسابداری تائید شد  
۲۳ سیدعلیرضا حیدری حسابداری تائید شد  
۲۴ مهدی مرادآبادی شیمی تائید شد  
۲۵ علی سوری شیمی تائید شد  
۲۶ رضا آقارضی درمنی شیمی تائید شد  
۲۷ محمود امامی شیمی تائید شد  
۲۸ حامد زارعی شیمی تائید شد  
۲۹ وحید رجبی شیمی تائید شد  
۳۰ قاسم ستایش فر شیمی تائید شد  
۳۱ امین کریمی شیمی تائید شد  
۳۲ هادی حکیمی میکروبیولوژی تائید شد به شرط انجام اصلاحات

 

امکان ارسال دیدگاه برای این مطلب وحود ندارد