اطلاعیه

اخبار دانشگاه / اطلاعیه ها

نتيجه بررسي پروپوزالهاي دانشجويان كارشناسي ارشد

بهمن ۳, ۱۳۹۷ در ۱۰:۱۸ ق.ظ

 

نتيجه بررسي پروپوزالهاي دانشجويان كارشناسي ارشد

جلسه ۸۵ شوراي پژوهشي (مورخ ۲۹/۰۹/۱۳۹۷)

رديف نام ونام خانوادگي رشته تحصيلي نتيجه بررسي ملاحظات
۱ وحید مددی مدیریت تائید شد  
۲ منیر تیموری مدیریت تائید شد  
۳ وحید لنجابی شراهی مدیریت تائید شد  
۴ اشرف زارعی مدیریت تائید شد  
۵ خلیل امینی مدیریت تائید شد به شرط انجام اصلاحات
۶ زهره امینی مدیریت تائید شد به شرط انجام اصلاحات
۷ حسین نکوئیان مدیریت تائید شد به شرط انجام اصلاحات
۸ روح الله تلخابی مدیریت تائید شد  
۹ رضا خزائلی مدیریت تائید شد  
۱۰ ستاره شفیعی مدیریت تائید شد به شرط انجام اصلاحات
۱۱ رضا عباسپور مدیریت تائید شد به شرط انجام اصلاحات
۱۲ فرهاد دباغچی مهندسی شیمی تائید شد  
۱۳ میثم رجبیان مهندسی شیمی تائید شد  
۱۴ فرهاد ایزدی مهندسی شیمی تائید شد  
۱۵ حمید اله یاری مهندسی شیمی تائید شد  
۱۶ مهدی امیدی نژاد مهندسی عمران تائید شد

امکان ارسال دیدگاه برای این مطلب وحود ندارد