اطلاعیه

اخبار دانشگاه / اطلاعیه ها

جلسه ۸۹شوراي پژوهشي واحد فراهان مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۷

تیر ۲۰, ۱۳۹۸ در ۱۰:۲۶ ق.ظ

جلسه ۸۹شوراي پژوهشي واحد فراهان مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۷

نتيجه بررسي رشته تحصيلي نام و نام خانوادگي رديف
تاييد شد مديريت مصطفي عليرضايي ۱
تاييد به شرط اصلاح مهندسي شيمي مهدي گارايلي ۲
تاييد به شرط اصلاح مهندسي شيمي نسرين عظيمي ۳
تاييد شد مهندسي شيمي مسلم جمشيدي ۴
تاييد شد مهندسي شيمي اميرحسين يزدان پناه ۵
تاييد شد ميكروبيولوژي احمد سعيدي فر ۶
تاييد شد ميكروبيولوژي جواد ايراني ۷
تاييد به شرط اصلاح حسابداري رضا برزآبادي فراهاني ۸

امکان ارسال دیدگاه برای این مطلب وحود ندارد