اخبار

  • اطلاعیه فرهنگی
    ثبت نام بیستمین مراسم ازدواج دانشجویی تا تاریخ ۹۵/۰۸/۱۲ تمدید شد.                                                              کانون ....
  • اطلاعیه مهم دفتر ارتباط با صنعت
    به اطلاع کلیه دانشجویانی که در نیمسال ۱-۹۶-۹۵ واحد کارآموزی را انتخاب نموده اند می رساند،آخرین مهلت جهت دریافت معرفی نامه کارآموزی تا ....
  • اطلاعیه کارشناسی ارشد حقوق
    به اطلاع دانشجویان کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی می رساند کلاس ها روز چهارشنبه مورخ ۹۵/۰۷/۱۴ به صورت دو جلسه ای تشکیل می گردد.

اطلاعیه ها