اخبار

  • اطلاعیه دانشجویی
    زمان ثبت درخواست نقل و انتقالات دانشجویی جهت نیمسال اول سال تحصیلی ۹۶-۹۵ از مورخ ۱۵/۰۴/۹۵ لغایت ۱۵/۰۵/۹۵ به آدرس اینترنتی ....
  • وام دانشجویی
    رئیس صندوق رفاه دانشجویان از نام نویسی وام‌های دانشجویی از اول تیر ماه به مدت دو ماه خبر داد و گفت: براساس بخشنامه صندوق رفاه دانشجویان ....
  • اطلاعیه مهم آموزشی
    آخرین تاریخ جهت ثبت نام نیمسال ۳-۹۵-۹۴ تا روز یکشنبه مورخ ۹۵/۰۴/۰۶ می باشد و این تاریخ تمدید نخواهد شد.

اطلاعیه ها