اخبار

  • اطلاعیهاطلاعیه ثبت نام معرفی به استاد
    به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند ثبت نام معرفی به استاد نیمسال۳-۹۷-۹۶ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۰۷ و تاریخ امتحان روز چهارشنبه مورخ ….
  • اطلاعیهاطلاعیه تعطیلات تابستانی دانشگاه
    به اطلاع دانشجویان و مراجعان محترم می رساند،با توجه به بخشنامه سازمان محترم مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی در خصوص تعطیلات تابستانی،بخش ….
  • اطلاعیهاطلاعیه نقل و انتقال دانشجویی
    به اطلاع کلیه دانشجویان متقاضی نقل و انتقالات دانشجویی می رساند نقل و انتقالات دانشجویی از تاریخ ۹۷/۰۳/۲۰ لغایت ۹۷/۰۴/۱۵ از طریق ….

اطلاعیه ها